Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Våre priser og refusjon

Helfo yter en fast støtte til kjeveortopedisk konsultasjon for alle pasienter under 20 år som medbringer utfylt henvisning.
Dersom det blir aktuelt med behandling gis det en prosentvis støtte til dette, avhengig av bittavvik.
Noen få pasienter over 20 år får også støtte fra Helfo.

Helfo har sine offentlige takster som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Disse danner grunnlag for beregning av refusjonen.
De offentlige takstene følger ikke generell prisutvikling, det er derfor vanlig med ett prosentvis mellomlegg. Vårt mellomlegg er 30% over offentlig takst, og må dekkes av pasienten.

Første konsultasjon med krav på Helfo refusjon,
inkludert ett oversiktsrøntgenbilde (OPG) kr 938.-

Konsultasjon uten refusjon, uten OPG kr 750.-

Priser for behandling, før refusjon

Ortopedisk behandling (platebehandling/«gom og innledende behandling)
kr 10 000- 18 000.-

Fast apparatur i en kjeve kr 18 000-26 000.-

Fast apparatur i to kjever kr 29 000-38 000.-

Egenandelen varierer som regel mellom kr 10 000-26 000.
Det blir gitt skriftlig kostnadsoverslag, hvor det fremgår total behandlingskostnad, pasientens egenandel og refusjon fra Helfo.

Priser på kjeveortopedisk behandling og grunnlaget for refusjon

Helsedepartementet fastsetter offentlige takster for tannbehandling, og det er disse takstene som er grunnlaget for HELFOs refusjon for kjeveortopedisk behandling. Det er detaljerte takster for de enkelte arbeidsoperasjoner ved hvert besøk.
Vi ligger 30% over de offentlige takstene.
Vi har direkte oppgjør med HELFO. Dere får derfor regning på egenandelen, og vi sender regning til Helfo for refusjonen.

Det gis fra 40% til 100% refusjon alt etter hvor alvorlig bittfeilen er.
Hvilke bittfeil som gir hvilken prosent er klart definert fra HELFOs regelverk der de forskjellige bittfeil er listet opp.
Det er ikke grunnlag for skjønnsmessige vurderinger.
Det refunderes som regel 40% eller 75%. Disse satsene økes til henholdsvis 60% og 90% fra barn nummer to dersom en familie har flere barn som trenger regulering.
Kun i spesielle tilfeller refunderes 100%.

Pasienter har krav på refusjon dersom det foreligger ett bittavvik som HELFO har definert, og behandlingen startes senest det året de fyller 20 år.
Enkelte grupper over 20 år har også krav på refusjon
(for eksempel ved ortognatisk kirurgi, agenesier, periodonti)

Personvernerklæring

Logg inn